ექი­მი-კარ­დი­ო­ლო­გი ნანა გე­გეჭ­კო­რი, რო­მე­ლიც უკვე 20 წე­ლია აშშ-ში ცხოვ­რობს და მუ­შა­ობს, კა­ტე­გო­რი­უ­ლად აფრ­თხი­ლებს ადა­მი­ა­ნებს, რომ კო­რო­ნა­ვირუ­სით ინ­ფი­ცი­რე­ბის შემ­თხვე­ვა­ში, მსუ­ბუ­ქი ფორ­მის მქო­ნე პა­ცი­ენ­ტებ­მა არა­ვი­თარ შემ­თხვე­ვა­ში არ უნდა მი­მარ­თონ მე­დი­კა­მენ­ტო­ზურ მკურ­ნა­ლო­ბას, მით უმე­ტეს, თვით­ნე­ბუ­რად, ექი­მის მი­თი­თე­ბის გა­რე­შე.

გე­გეჭ­კო­რი 5 წე­ლია ნიუ-იორკში, The Mount Sinai-ის სა­მე­დი­ცი­ნო ქსე­ლის ჰოს­პი­ტალ­ში, კარ­დი­ო­ლო­გი­ურ გან­ყო­ფი­ლე­ბა­ში მუ­შა­ობს და იმ შე­კი­თხვებს პა­სუ­ხობს, რაც მის პა­ცი­ენ­ტებს და არამ­ხო­ლოდ პა­ცი­ენ­ტებს, კო­რო­ნა­ვირუს­თან და­კავ­ში­რე­ბით უჩ­ნდე­ბათ.

გთა­ვა­ზობთ ვრცელ პოსტს, რო­მე­ლიც ნანა გე­გეჭ­კორ­მა “ფე­ის­ბუ­ქის” პი­რად გვერ­დზე გა­მო­აქ­ვეყ­ნა:

“რაც ეს ეპი­დე­მია და­ი­წყო, ყო­ველ­დღე ვე­სა­უბ­რე­ბი უამ­რავ უც­ნობ ადა­მი­ანს. ვცდი­ლობ შეძ­ლე­ბის­დაგ­ვა­რად ვუ­პა­სუ­ხო მათ კი­თხვებს და და­ვეხ­მა­რო და­ა­ვა­დე­ბის სახ­ლში მარ­თვა­ში (თუ ჰოს­პი­ტა­ლი­ზა­ცი­ას არ სა­ჭი­რო­ე­ბენ).

452 ნახვა

დაწერეთ თქვენი მოსაზრება

კომენტარი