ეკა კვა­ლი­აშ­ვი­ლი სა­ზო­გა­დო­ე­ბას დახ­მა­რე­ბას სთხოვს. მომ­ღერ­ლის თქმით, მისი ჯან­მრთე­ლო­ბის მდგო­მა­რე­ო­ბა საგ­რძნობ­ლად გა­უ­ა­რე­სე­ბუ­ლია, მას კი მკურ­ნა­ლო­ბის ფი­ნან­სე­ბი არ აქვს. შე­სა­ბა­მი­სად, დახ­მა­რე­ბის­თვის მე­გობ­რებს და სა­ზო­გა­დო­ე­ბას მი­მარ­თავს და საქ­ველ­მოქ­მე­დო კონ­ცერ­ტის ჩა­ტა­რე­ბას აა­ნონ­სებს:

“დიდ­ხანს ვი­ფიქ­რე, მე­რი­დე­ბო­და თქმა, მაგ­რამ ჯობს ვთქვა… მე­გობ­რე­ბო, ვა­კე­თებ სე­რი­ო­ზულ გან­ცხა­დე­ბას. ჯან­მრთე­ლო­ბამ ძა­ლი­ან შე­მო­მი­ტია, ისევ და­მე­წყო ხუთ­ვა, არ მშვე­ლის ჩვე­უ­ლებ­რი­ვი “სალ­ბუ­ტა­მო­ლი”, მხო­ლოდ “სიმ­ბი­კორ­ტი” მიხ­სნის ამ სა­ში­ნე­ლე­ბას, რაც საკ­მა­ოდ ძვი­რია და ვერ ვა­ხერ­ხებ, რომ ეს წა­მა­ლი სულ მქონ­დეს და ვი­სუნ­თქო.

ღმერ­თმა აცხო­ნოს, მე­რაბ კი­ლა­ძემ გა­მი­კე­თა ოპე­რა­ცია და შემ­დეგ ალერ­გო­ლოგ­თან მი­მიყ­ვა­ნა, დექ­სა­მე­ტა­ზო­ნი, რო­მელ­საც ერთი წელი ვი­ღებ­დი, რად­გან ვერ ვსუნ­თქავ­დი, შე­მიც­ვა­ლეს “სიმ­ბი­კორ­ტით”, ისიც მთე­ლი რიგი ტეს­ტე­ბი გა­მი­კე­თეს, რომ რა­ი­მეს ალერ­გია არ მო­ე­ცა. სამ­წუ­ხა­როდ, სა­ქარ­თვე­ლოს აღარ ჰყავს მე­რაბ კი­ლა­ძე და მე, აბ­სო­ლუ­ტუ­რად ჩე­მი­ა­ნი ექი­მი, რომ­ლი­საც მჯე­რო­და და ზუს­ტად იცო­და თა­ვი­სი საქ­მე…

ამ ეტაპ­ზე, ძა­ლი­ან, მარ­თლაც ძა­ლი­ან გა­მი­ჭირ­და, არა მარ­ტო წამ­ლე­ბის შე­ძე­ნა, არა­მედ, MRT-ს გა­კე­თე­ბაც რაც უნდა ვა­კონ­ტრო­ლო 6 თვე­ში ერთხელ, მაგ­რამ ამის ფი­ნან­სე­ბი არ მრჩე­ბა

ასე­ვე სა­ყი­დე­ლი მაქვს მი­ე­ლი­ნი, რო­მე­ლიც მთე­ლი ცხოვ­რე­ბა უნდა მი­ვი­ღო და ბი­ო­ტი­ნი, რომ ვი­ა­რო. მე მჭირ­დე­ბა ჯან­მრთე­ლო­ბა, ბევ­რი საქ­მე მაქვს გა­სა­კე­თე­ბე­ლი, ბევ­რი პრო­ექ­ტი გან­სა­ხორ­ცი­ე­ლე­ბე­ლი, სა­კუ­თა­რი სიმ­ღე­რე­ბი და­სა­ცა­ვი და ოჯა­ხი მო­სავ­ლე­ლი, ამას ყვე­ლა­ფერს ემა­ტე­ბა ნა­ქი­რა­ვებ­ში ფუ­ლის ყრა… ძა­ლი­ან, უკი­დე­გა­ნოდ დამ­ჭირ­და თქვე­ნი დახ­მა­რე­ბა, რად­გან მინ­და, ძა­ლი­ან მინ­და ვიყო კარ­გად!

1, 188 ნახვა

დაწერეთ თქვენი მოსაზრება

კომენტარი