” ახალგაზრდებს მეტი დაკვირვება მართებთ ცხოვრების თანამგზავრის არჩევისას. სიყვარული, რა თქმა უნდა აუცილებელია, მაგრამ სხვა გარემოებებსაც უნდა მიექცეს ყურადღება:

გასათვალისწინებელია ინდივიდთა შესატყვისობა ხასიათით, კულტურით, განათლებით, ასაკით.. რათა არ დაირღვეს წონასწორობა მათ შორის, მსხვერპლის გაცემასა და მიღებაში.

მეორე პირობა კი არის მათი უნარი, მთლიანად ეკუთნოდნენ ერთმანეთს , ხელი შეუწყონ ურთიერთს ნაკლოვანებათა დაძლევასა და განწმენდაში,რათა ერთმანეთის საშუალებით და ამავე დროს ერთად მოიპოვონ სასუფეველი ღვთისა ”

პატრიარქი ილია მეორე

სპეციალურად საიტისთვის:  www.ReadTime.ge

643 ნახვა

დაწერეთ თქვენი მოსაზრება

კომენტარი