ძლიერი ლიდერები გავლენას ახდენენ ათასობით, მილიონობით ადამიანზე. მნიშვნელობა არ აქვს, ლიდერი ეხება ერთი, თუ ბევრი ადამიანის ცხოვრებას, მისი ეს ძალა უნდა დაფასდეს, რადგან მსოფლიოს შეცვლა შეუძლია.

ლიდერის თვისებები ავტომატიურად არ ჩნდება მენეჯერის ან ხელმძღვანელის თანამდებობის მიღებასთან ერთად. ეს შემეცნებისა და სწავლის უწყვეტი პროცესია. დასვით კითხვები დააკვირდით და რეგულარულად შეაფასეთ არსებული რესურსების გამოყენების შესაძლებლობა. აამოქმედეთ თქვენი ძლიერი მხარეები, ნიჭი და საღი აზრი.

გადავიდეთ დეტალებზე

კონცენტრირება მოახდინეთ საერთო იდეაზე

იყავით ამბიციურები

იცნობდეთ საკუთარ თავს

იყავით გაბედულები

აკონტროლეთ სტრესი

მიიღეთ კრიტიკა

მოუსმინეთ

იყავით მოქნილები

აღმოუჩინეთ მხარდაჭერა

წაახალისეთ ადამიანებიი

აღნიშნეთ წარმატება

გახდით საყრდენი თქვენი თანამშრომლებისთვის

აქტიურად ჩაერთეთ თანამშრომლების მუშაობაში

იკისრეთ პასუხისმგებლობა

გადაწყვიტეთ პრობლემები

მიეცით დადებითი მაგალითი

მოიქეცით სწორად

იყავით პატიოსნები

ნუ იჭორავებთ

გააკეთეთ ყველაფერი რაც თქვენზეა დამოკიდებული

აკრიტიკეთ კონსტრუქციულად

ლიდერობის ოსტატობა მრავალ უნარ-ჩვევებს მოიცავს. მაგრამ ერთ რამეში ლიდერი ნამდვილი ოსტატი უნდა იყოს. მარტივად რომ ვთქვათ, ლიდერს უნდა ჰქონდეს კომუნიკაციის ნიჭი. ასევე უნდა შეეძლოს კითხვების დასმა და არა ბრძანებების გაცემა. დამტკიცებულია რომ კარგი ლიდერები იწყებენ რთულ ან უსიამოვნო საუბარს გულწრფელი შექებიდან და მოწონებიდან. გთხოვთ განსაკუთრებული ყურადრღება მიაქციოთ “გულწრფელი შექება” და “გულწრფელი მოწონება”.  ლიდერი ვალდებულია გააცნობიეროს: წარმატება – ეს უფრო პროცესია, და არა საბოლოო მიზანი.

დეილ არნეტი

 

1, 858 ნახვა

დაწერეთ თქვენი მოსაზრება

კომენტარი